top of page

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, która zakłada, że przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają w swojej działalności kwestie społeczne, środowiskowe oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Niewątpliwie liczne korzyści wizerunkowe skłaniają przedsiębiorstwa do przyjęcia takiej strategii. Jednak bezsprzecznie aspekty społeczne powinny być głównym obszarem zainteresowania firmy. W przeciwnym razie działania mające na celu poprawę wizerunku przedsiębiorstwa mogą go poważnie nadszarpnąć i przyczynić się do krytyki ze strony opinii publicznej.

Elastyczność w tworzeniu

Intrygujący film dokumentalny nie może powstać bez zaangażowania uzdolnionych dokumentalistów. Refleksje wynikające z dobrego dokumentu, rezonują w odbiorcy znacznie dłużej niż jakakolwiek fabuła. Jako twórcy mamy pełną świadomość tego fenomenu, dlatego do produkcji filmowej podchodzimy uważnie i metodycznie. Podstawą procesu twórczego są:

pomysłowy scenariusz, precyzyjnie określony cel filmu oraz jasno zdefiniowane założenia CSR. Wszystko to dopełniają biegła praca kamery, przemyślane kadrowanie, odpowiednio dobrane oświetlenie i wiele innych istotnych kwestii. Naszym celem, który uznajemy za sukces naszej pracy, jest wywarcie dwutorowego wpływu na klientów firmy, z którą współpracujemy – z jednej strony podniesienie ich poziomu zaufania względem przedsiębiorstwa, a z drugiej zachęcenie ich do zaangażowania w działania społeczne.

Społeczna Odpowiedzialność

Biznesu

Promowanie działań CSR poprzez korporacyjny film dokumentalny.

Korporacyjne filmy dokumentalne

Gdy głównym celem jest zaangażowanie społeczne odbiorców, film jest środkiem przekazu, który sprawdzi się najlepiej.

Zastosowanie dzieła audiowizualnego zamiast monotonnej prezentacji wpływa korzystnie na postrzeganie przez widzów, zwiększając ich zainteresowanie kierowanym do nich komunikatem. Realizując nasze filmy, kierujemy się zasadami innowacyjności i oryginalności, dzięki czemu zdecydowanie przewyższają one schematyczne i statyczne treści. Stawiamy na niebanalność i kreatywność, które wprowadzamy z pełnym profesjonalizmem, opierając się na bogatym doświadczeniu.

Bądź autentyczny

Autentyczność to klucz do sukcesu filmów CSR. Twoi klienci pragną dostrzec szczerość w twoich wysiłkach. Podejście do konkretnej sprawy lub organizacji charytatywnej z należytą powagą przyciągnie uwagę widzów i zachęci ich do inwestowania w twoją markę. Jeśli uda ci się przekonać klientów, że dana sprawa jest bliska twojemu sercu, zechcą oni stać się częścią tej podróży.

Image by Anne Nygård
Image by Bogdan C Rogulin

Reprezentuj swoje wartości

Promuj wartości i sprawy, które są spójne z działalnością twojej marki. Wiele firm współpracuje z konkretną organizacją charytatywną, co sprawia, że ich wizerunek jest harmonijny i konsekwentny. Przykładem może być firma kosmetyczna Avon, która oznacza swoje produkty różową wstążką, a dochody ze sprzedaży przeznacza na działania związane z profilaktyką raka piersi.

Pomyśl o celu

Nie popadaj w błąd myślenia, że CSR służy wyłącznie wzmocnieniu twoich celów marketingowych. W tego typu filmach nie chodzi bezpośrednio o promowanie twojej marki, lecz o przedstawienie konkretnej sprawy czy organizacji charytatywnej. Warto dokładnie przemyśleć cel tego rodzaju działań.

Bądź emocjonalny i edukacyjny

Filmy CSR powinny przede wszystkim wywoływać empatię, która skłoni widzów do reakcji, takich jak darowizny. Dąż do zwiększenia społecznej świadomości na temat danej organizacji. Niezależnie od tego, jak poważna jest omawiana kwestia, CSR musi niosąć optymistyczne i inspirujące przesłanie – widzowie powinni poczuć, że mają siłę do napędzania zmian społecznych.

Wezwanie do działania

Skuteczny film CSR dostarcza widzom informacji, jak mogą pomóc wybranej przez ciebie sprawie. Zwiększa to szansę, że twój film CSR zostanie udostępniony, a nowi klienci będą kojarzyć twoją markę z działaniami filantropijnymi. Zachęć i zainspiruj odbiorców do podpisania petycji, zorganizowania zbiórki pieniędzy czy po prostu rozpowszechniania informacji w mediach społecznościowych.

Wniosek

Filmy CSR mogą przyczynić się do zwiększenia pozytywnej reputacji firmy, ponieważ klienci coraz częściej interesują się wartościami reprezentowanymi przez swoje ulubione marki. Aktywne ukazywanie stanowiska twojej firmy w odniesieniu do określonych problemów społecznych i środowiskowych zwiększa zaangażowanie klientów i pomaga podnieść świadomość na temat spraw bliskich twojemu sercu. Skoncentrowanie się na jednej sprawie lub organizacji charytatywnej do wsparcia pozwoli ci skupić się na jednym rodzaju filmu CSR i nie dezorientować twoich klientów. Jako twórcy filmów dokumentalnych jesteśmy w stanie zająć się całą logistyką związaną z twoją marką, co oznacza brak kłopotów i stresu z twojej strony. Zapraszamy do kontaktu.

bottom of page